Biuro projektów
i ekspertyz budowlanych

28 maja 2024 r.

606 416 663

biuro@k2-kk.pl

Kwalifikacje zawodowe


DR INŻ. KRZYSZTOF KOZIŃSKI

 • założyciel Biura projektów i ekspertyz budowlanych K2;
 • tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno budowlanej obejmującej projektowanie bez ograniczeń (decyzja nr RZE/X/0004/18, nr PIIB/04/2018);
 • autor i współautor kilkudziesieciu ekspertyz i opinii technicznych (wybrane z nich przedstawiono w zakładce Ekspertyzy);
 • projektant oraz współpracujący w zakresie projektowania z kilkoma biurami projektowymi (wybrane prace przedstawiono w zakładce Projekty);
 • adiunkt na Politechnice Krakowskiej w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych;
 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Praca doktorska pt. „Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości”, Politechnika Krakowska, 2012;
 • absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej: kierunek budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie, 2002;
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2007 r.,
  nr ewid. MAP/0222/POOK/07;
 • członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAP/BO/0397/08;
 • członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB;
 • członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie;
 • prowadzenie zajęć z konstrukcji żelbetowych i murowych;
 • autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych i inżynierskich;
 • promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich z projektowania konstrukcji żelbetowych.

        W pracy projektowo - eksperckiej wykorzystuję doświadczenia zawodowe zdobyte na Politechnice Krakowskiej oraz w czasie wieloletniej współpracy między innymi z dr. inż. Marianem Płacheckim - rzeczoznawcą budowlanym
i kilkoma krakowskimi biurami projektowymi, a także pracownikami i absolwentami Politechniki Krakowskiej.

 


Copyright © K2


Realizacja: Eniteo.pl