Biuro projektów
i ekspertyz budowlanych

23 czerwca 2024 r.

606 416 663

biuro@k2-kk.pl

Publikacje naukowe


MONOGRAFIE

Płachecki M., Koziński K.: Problemy bezpieczeństwa, utrzymania i remontów obiektów przemysłowych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko, Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie: praca zbiorowa / pod red. Adama Raka, Volodymyra Boychuka i Wiesława Barana, 2016, s. 33-44.

Koziński K.: Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości, monografia 463/2014, Wydawnictwo PK, stron 253.

Koziński K..: Wpływ stosunku smukłości lamda.x/ lambda.y na nośność słupów dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych z BWW - analiza problemu i program badań, Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa, rozdział w monografii, Monografia Politechniki Śląskiej 232/2009, s. 55-63.

ARTYKUŁY

Koziński K.: Błędy projektowe i wady wykonawcze przyczyną zarysowań konstrukcji żelbetowej płyty stropodachu na zabytkowej baterii pieców koksowniczych, Materiały Budowlane 1/2023, s. 1-3.

Matysek P., Koziński K.: Uszkodzenia i naprawy balkonów i galerii wspornikowych, Materiały Budowlane, 11/2022 s. 6-9.

Koziński K., Winnicki A.: Comparison of experimental research and nonlinear advanced FEM analysis of load capacity and deformability of slender HSC columns in bi-axial bending, Engineering Structures, 2018, Vol. 172, s. 907-918.

Płachecki M., Koziński K.: Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku wielkopłytowego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu, Materiały Budowlane, 2/2018, s. 53-55.

Płachecki M., Koziński K.: Analiza przyczyn dwóch katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej, Inżynieria i Budownictwo 7/2017, s. 355-359.

Koziński K., Winnicki A.: Experimental research and analysis of load capacity and deformability of slender high strength concrete columns in biaxial bending, Engineering Structures, 2016, Vol. 107, s. 47-65.

Chudyba K., Koziński K.: Określanie odporności ogniowej ścian murowych metodą uproszczoną wg PN-EN 1996-1-2, Materiały budowlane 7/2014, s. 10-12.

Seruga T., Płachecki M., Koziński K.: Problemy konstrukcyjne wykonywania dużych otworów w ścianach i stropach istniejących budynków o konstrukcji monolitycznej, Inżynieria i Budownictwo 4/2009, s. 187-192.

Chudyba K, Koziński K.: Obliczanie nośności przekrojów żelbetowych w wysokiej temperaturze metodą uproszczoną według EC2, Czasopismo Techniczne, seria Budownictwo, 13-B/2006, s. 19-29.

REFERATY

Matysek P., Koziński K.: Przyczyny uszkodzeń balkonów i galerii wspornikowych – analiza przypadków w stanach zagrożenia bezpieczeństwa, Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, XXX Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 23-24 maja 2022, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, s. 231-242.

 

Płachecki M., Koziński K.: Odporność budynków z wielkiej płyty na wybuchy gazu, Builder, Nauka. Biznes. Budownictwo, Konferencja Promujemy polską myśl inżynierską w budownictwie, Warszawa, 22-23.2016 r.

 

Płachecki M., Koziński K.: Błędy projektowe i wykonawcze przyczyną katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej, Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce - Cedzyna, 11-13 maja 2016, s. 371-378.

Janowski Z., Koziński K., Janowski M.: Katastrofa żelbetowej prefabrykowanej hali produkcyjnej i jej odbudowa, Awarie Budowlane: Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, s. 609-616.

Płachecki M.., Koziński K.: Uszkodzenia jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji wielkopłytowej spowodowane wybuchem gazu, Awarie Budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015 – strony 665-672 – ISBN 978-83-7663-192-9.

Koziński K., Płachecki M.: Kształtowanie konstrukcji obiektów przemysłowych z uwagi na trwałość i odporność na oddziaływania eksploatacyjne, XIII Konferencja Naukowo –Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014, s. 490-499.

Płachecki M., Koziński K.: Analiza nośności i naprawy słupów podbudowy hiperboloidalnych chłodni kominowych po pięćdziesięciu latach eksploatacji, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 21-24 maj 2013, s. 713-720.

Chudyba K., Koziński K.: Simplified calculation method for masonry walls fire resistance according to EN 1996-1-2, VII Międzynarodowa Konferencja – Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, Warszawa, 6-8 listopad 2012, s. 319-324.

Płachecki M, Koziński K.: Błędy projektowe i wady wykonawcze oraz projekt i realizacja wzmocnienia trójkomorowego żelbetowego zbiornika w oczyszczalni ścieków, XXV Konferencja Naukowo - Techniczna, Awarie Budowlane, 24-27 Maj 2011, s. 1021-1028.

Koziński K., Winnicki A.: Influence of slenderness ratio lamda.x/ lambda.y on the load capacity of HSC columns in biaxial bending – analysis of the preliminary tests, 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, Kgs. Lyngby, Denmark, 20-23 June 2010, s. 123-128.

 

 


Copyright © K2


Realizacja: Eniteo.pl